Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3.Ulusal Üniversite Sanayi Işbirliği, Ar-Ge Ve Inovasyon Kongresi’ne “Halojen Içermeyen Alev Geciktirici Özelliğe Sahip Antibakteriyel Termoplastik Tabanli Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi” Başlıklı Çalışmamızla Katılım Sağladık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3.Ulusal Üniversite Sanayi Işbirliği, Ar-Ge Ve Inovasyon Kongresi’ne “Halojen Içermeyen Alev Geciktirici Özelliğe Sahip Antibakteriyel Termoplastik Tabanli Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi” Başlıklı Çalışmamızla Katılım Sağladık

29.12.2020

 

MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY

III. NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY COOPERATION,              

R&D AND INNOVATION CONGRESS,

29 DECEMBER 2020

 

HALOJEN İÇERMEYEN ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİĞE SAHİP ANTİBAKTERİYEL TERMOPLASTİK TABANLI KOMPOZİT MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Sibel Aker1, Özgür Bigün1, Mehmet Sarıkanat2, Lütfiye Altay2, Yoldaş Seki3

 

1İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., Ar-Ge Merkezi, Manisa, Türkiye

2 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Türkiye

Email: sibel.aker@imspolymers.com

 

Özet

Günümüzde plastiklerin kullanımları süresince bakterilerin büyümesini engelleyerek kullanıcılar için daha hijyenik hale getirmek önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Mikroplar, plastikler üzerinde yüzey bozunması, lekelenme ve toz birikmesi gibi olumsuz etkilere yol açmakla birlikte yüzeye temas halinde ise insan sağlığı için tehlikeli hale gelmektedirler. Bu çalışmada, polikarbonat tabanlı antibakteriyel özelliğe sahip kompozit malzemeler geliştirilmiştir. Antibakteriyel katkı ile termoplastik polimerler çift vidalı ekstrüder ile karıştırılarak kompozit granüller elde edilmiştir. Daha sonra enjeksiyon kalıplama ile test plakaları hazırlanmıştır. Alev geciktirici özelliğe sahip antibakteriyel polikarbonat kompozit malzemelerin, mekanik, fiziksel ve alev gecikticilik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca antibakteriyel aktivite testleri ISO 22196 Plastik Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi Standardına uygun olarak test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Termoplastik Polimer, Alev Geciktirici, Antibakteriyel Kompozit