IMS Polymers insan kaynakları yönetiminin hedefi; şirket vizyonuna ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

IMS Polymers sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır.

IMS Polymers her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkân yaratmaktadır. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyici, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

IMS Polymers çalışanları olarak;

 • İşimizi severek yerine getiririz.
 • Takım çalışmasına inanırız.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veririz.
 • Yenilikçiyiz, teknolojiyi yakından takip ederiz.
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun, yüksek çevre bilinci ile çalışırız.
 • Tüm üretimlerimizde sürdürülebilir yüksek kalite için çalışırız.

Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

 • Başvuru
 • İnceleme
 • Mülakat
 • Referans araştırması
 • Değerlendirme
 • İş teklifi