Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3.Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi’ne Katıldık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3.Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi’ne Katıldık

29.12.2020

MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY

III. NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY COOPERATION,              

R&D AND INNOVATION CONGRESS,

29 DECEMBER 2020

 

HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİĞE SAHİP, POLİLAKTİK ASİT (PLA) TABANLI BİOKOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Merve Sağlam1, Tuğçe Uysalman1, Mehmet Sarıkanat2, Lütfiye Altay2, Yoldaş Seki3

 

1İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., Ar-Ge Merkezi, Manisa, Türkiye

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir, Türkiye

3Dokuz  Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Türkiye

Email: merve.saglam@.imspolymers.com

 

Özet

PLA günümüzde yenilenebilir kaynaklardan üretildiği için, birçok polimere alternatif olarak kullanılabilmektedir. Petrol türevi olmaması ve biyobozunur olmasıyla beraber çevre kirliliğini azaltması bu polimeri avantajlı kılmaktadır. PLA’nın düşük mekanik özellikleri ve yanmazlık performansı kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Bu yüzden yüksek mekanik özelliğe ve PLA’ya göre daha iyi bir alev geciktiricilik performansına sahip PC ile PLA’daki bu eksi özelliklerin iyileştirilmesi sağlanacaktır. PC ve PLA arasındaki zayıf uyum, uyumlaştırıcı katkılar sayesinde arttırılacak, daha verimli mekanik özelliklerine sahip kompound yapılacaktır. En iyi mekanik özelliğe sahip olan bileşen oranları belirlendikten sonra yanmazlık katkısıyla beraber alev geciktiricilik özellikleri iyileştirilecektir. Bu çalışmanın amacı UL94 standardına göre V0 yanmazlık (1,5 mm kalınlıkta) özelliğine sahip, ISO 180 standardına göre yüksek darbe değerine sahip, yanmazlık katkısı olarak halojen içermeyen alev geciktiricili katkı ve sinerjist olarak ATO içermeyen PLA/PC esaslı biyoplastik kompozitlerin üretilebilmesidir.

Anahtar Kelimeler: PLA bazlı kompozitler, PC/PLA blendler, Alev Geciktiricilik, Halojensiz